Market maker

SpareBank 1 Markets er market maker i følgende aksjer: 

  • SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG)
  • SpareBank 1 Buskerud Vestfold (SBVG)
  • SpareBank 1 Nord-Norge (NONG) 


Derivater: 

SpareBank 1 Markets er market maker i flere derivater. Vennligst ta kontakt for informasjon om disse.