Om oss

SpareBank 1 Markets AS er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Selskapet kan levere hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som er Norges nest største bankgruppering med over 880 milliarder kroner i forvaltningskapital. Med over 134 erfarne ansatte i våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund og New York, dekker vi alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

Selskapet er per 31.12.2017 eid av SpareBank 1 SMN (66,70 %), SpareBank 1 Nord-Norge (12,20 %), SpareBank 1 Østlandet (5,81 %), SpareBank 1 SR-Bank (5,56 %), Sparebank 1 Østfold Akershus (1,47 %), Sparebank 1 BV (1,47 %) og Sparebank 1 Ringerike Hadeland (1,47 %), samt øvrige aksjonærer (5,32 %).