ARTIKLER

21.09.2018

Advokat/jurist, Oslo kontoret

Vi ønsker å styrke vår compliancefunksjon og søker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer ved vårt kontor i Oslo

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i vår Compliance avdeling og dine ansvarsområder vil blant annet være å:

• Utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner
• Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk
• Rapportere i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk
• Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
• Kontroll av avtaler med kunder og leverandører
• Intern opplæring i compliancerelaterte spørsmål og rutiner
• Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder
• Generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger

21.09.2018

Advokat/jurist, Trondheims kontoret

Vi ønsker å styrke vår compliancefunksjon og søker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer ved vårt kontor i Trondheim

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i vår Compliance avdeling og dine ansvarsområder vil blant annet være å:

• Utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner
• Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk
• Rapportere i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk
• Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
• Kontroll av avtaler med kunder og leverandører
• Intern opplæring i compliancerelaterte spørsmål og rutiner
• Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder
• Generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger

02.07.2018

SpareBank 1 Markets - resepsjonsmedarbeider

Resepsjonsmedarbeider
Vi søker etter en resepsjonist til vårt kontor i Oslo, med tiltredelse så raskt mulig.

18.09.2017

SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SR-Bank inngår tettere samarbeid

SpareBank 1 SR-Banks virksomhet innen kundehandler med aksjer og obligasjoner overdras til SpareBank 1 Markets. Slik sikres bankens kunder innen aksje- og obligasjonsmegling tilgang til Norges ledende analysemiljø.

27.06.2017

Nordic Short Report | 2017 | Week 26

Last short report before summer holiday: no changes in quant portfolio - H&M SI up 40bp
04.05.2017

NORDIC SHORT REPORT | 2017 | WEEK 18

NAS short interest down 201bp last week –repeating last year’s “no SI before summer” pattern?
28.03.2017

Nordic Short report - Week 13 2017

NORDIC SHORT REPORT | 2017 | WEEK 13

Massive FING movement in BUY-SI chart last week

27.02.2017

SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning

SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.

SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner.

22.02.2017

SpareBank 1 Markets styrker teamet

SpareBank 1 Markets styrker kompetansen og ansetter et tyvetalls erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Selskapet vil etter ansettelsene komplettere teamet og få nærmere 125 ansatte.

Blant de som nå blir ansatt i SpareBank 1 Markets, er ledende analytikere som Peter Hermanrud, Harald Magnus Andreassen og Pål Ringholm samt Ove Gusevik som er vel kjent i det norske og nordiske corporatemiljøet. Alle nyansatte medarbeidere har solid erfaring innen corporate, analyse, salg og verdipapir.

18.01.2017

Nordic Short Report - week 3 2017

Nordic short report - Week 3 2017 – NAS short interest up 442bp!

Conclusion

Unweighted average Nordic short interest (SI) was flattish last week at 3.8%
• Our quantitative SI trading model indicate 6 buy recommendations among the OBX shares
• Track record since model launch is 66.67% of bets in plus
• … while back testing last 2Y return 60% score of total bets