Advokat/jurist, Oslo kontoret

Vi ønsker å styrke vår compliancefunksjon og søker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer ved vårt kontor i Oslo

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i vår Compliance avdeling og dine ansvarsområder vil blant annet være å:

• Utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner
• Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk
• Rapportere i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk
• Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
• Kontroll av avtaler med kunder og leverandører
• Intern opplæring i compliancerelaterte spørsmål og rutiner
• Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder
• Generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger


Ønskede kvalifikasjoner
• Cand.jur eller master i rettsvitenskap
• Minimum 6 års arbeidserfaring som jurist
• Kjennskap til virksomheten til verdipapirforetak eller fondsforvaltning er en fordel
• Erfaring fra compliancearbeid, granskning, kontrolloppgaver eller tilsynsvirksomhet er en fordel

Personlige egenskaper
• Nøyaktig og strukturert
• Selvstendig og løsningsorientert
• Tar initiativ og er nysgjerrig av natur
• Trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver

Hva kan vi tilby deg?
Til den rette kandidaten kan vil tilby en svært interessant og utfordrende stilling i et verdipapirforetak i sterk vekst, med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter. Videre legger vi til rette for faglig utvikling gjennom kurs og programmer, samt mulighet til å delta på seminarer og i komiteer på tvers av foretakene i bransjen. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo sentrum. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes i én PDF-fil til karriere@sb1markets.no
Søknaden merkes "Compliance Officer Oslo".

Søknadsfrist er senest 7. oktober 2018.

Ved spørsmål kan Leder Compliance Merethe Eggesbø kontaktes på telefon 957 73 105.


Full annonse