Skip to main content

Advokat/jurist

Vi s√łker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer

Arbeidsoppgaver
•   Yte rådgivning og veiledning til selskapets operative avdelinger
•   Utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner
•   Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk
•   Rapportere og følge opp kontakt med tilsynsmyndigheter
•   Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
•   Kontrollere avtaler med kunder og leverandører
•   Gjennomføre intern opplæring i compliancerelaterte spørsmål og rutiner
•   Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder


Ønskede kvalifikasjoner
•   Cand.jur eller master i rettsvitenskap
•   Minimum 3 års arbeidserfaring som jurist
•   Erfaring fra compliancearbeid, granskning, kontrolloppgaver eller tilsynsvirksomhet
•   Kjennskap til virksomheten til finansforetak og børs- og verdipapirrett er en fordel

Personlige egenskaper
•   Nøyaktig og strukturert
•   Høy etisk standard og personlig integritet
•   Selvstendig, løsningsorientert og har evne til å prioritere arbeidsoppgaver
•   Tar initiativ og er nysgjerrig av natur
•   Gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig
•   Trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver

Hva kan vi tilby deg?
Til den rette kandidaten kan vi tilby en svært interessant og utfordrende stilling i et verdipapirforetak i sterk vekst, med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter. Vedkommende vil jobbe tett med andre avdelinger i selskapet og stillingen vil gi god innsikt i verdipapirmarkedet samt mulighet for faglig utvikling innen børs- og verdipapirrett. Videre legger vi til rette for faglig utvikling gjennom kurs og seminarer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer.

SpareBank 1 Markets har kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og Ålesund. For den rette kandidaten vil det utvises fleksibilitet ved hvilket kontor vedkommende ønsker å jobbe fra. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes i én PDF-fil til karriere@sb1markets.no
Søknaden merkes "Compliance Officer".

Søknadsfrist er senest 10. juni 2021.
Ved spørsmål kan Leder Compliance Merethe Eggesbø kontaktes på telefon 957 73 105.

Full annonse