Skip to main content

Advokat/jurist, Oslo

Vi ønsker å styrke vår compliancefunksjon og søker etter Advokat/jurist Vi søker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer ved vårt kontor i Oslo

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i vår Compliance avdeling og dine ansvarsområder vil blant annet være å:

• Utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner
• Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk
• Rapportere i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk
• Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes
• Kontroll av avtaler med kunder og leverandører
• Gjennomføre intern opplæring i compliancerelaterte spørsmål og rutiner
• Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder
• Yte generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger


Ønskede kvalifikasjoner
• Cand.jur eller master i rettsvitenskap
• Minimum 3 års arbeidserfaring som jurist
• Kjennskap til virksomheten til verdipapirforetak eller fondsforvaltning er en fordel
• Erfaring fra compliancearbeid, granskning, kontrolloppgaver eller tilsynsvirksomhet er en fordel

Personlige egenskaper
• Nøyaktig og strukturert
• Selvstendig og løsningsorientert
• Tar initiativ og er nysgjerrig av natur
• Trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver

 

Hva kan vi tilby deg?
Til den rette kandidaten kan vil tilby en svært interessant og utfordrende stilling i et verdipapirforetak i sterk vekst, med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter. Videre legger vi til rette for faglig utvikling gjennom kurs og seminarer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo sentrum. Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes i én PDF-fil til karriere@sb1markets.no
Søknaden merkes "Compliance Officer Oslo".

Søknadsfrist er senest 9. januar 2020.

Ved spørsmål kan Leder Compliance Merethe Eggesbø kontaktes på telefon 957 73 105.

Market Compliance Advokat Oslo