Skip to main content

Leder Kundegruppen (AML)

Vi søker etter deg som har utdannelse innen jus eller økonomi, og gjerne med arbeidserfaring fra finans til stillingen som Leder Kundegruppen ved vårt kontor i Trondheim.

Om Kundegruppen
Kundegruppen har ansvar for å etablere kundeforhold for alle avdelinger i foretaket. Dette innebærer også ansvar for at foretaket opererer innenfor relevant lovgivning på antihvitvaskområdet. Videre har gruppen ansvar for å utarbeide operative rutiner og risikoanalyser på nye og eksisterende kunder, samt transaksjonskontroll.

Arbeidsoppgaver
Du vil lede Kundegruppen og dine ansvarsområder vil blant annet være:
• Personalledelse for p.t. 4 ansatte
• Holde foretaket oppdatert på eksternt regelverk og vurdere påvirkning på interne rutiner og systemer
• Forestå risikovurderinger i samarbeid med hvitvaskingsansvarlig i foretaket
• Utvikle og vedlikeholde rutiner og arbeidsmetodikk
• Kundeetableringer
• Kontaktpunkt mot våre motparter vedrørende kundeopprettelse
• Administrasjon av kundeavtaler og andre avtaler med motparter
• Opplæring av ansatte og ledelse i foretaket

Ønskede kvalifikasjoner
• Utdannelse innen jus eller økonomi
• Minimum 5 års erfaring fra antihvitvaskområdet
• Flytende norsk, muntlig og skriftlig, og god framstillingsevne på engelsk
• Evnen til å formulere seg presist
• Erfaring med utenlandske foretak og forskjellige fondsstrukturer er ønskelig
• Kjennskap til verdipapirforetak eller annen regulatorisk virksomhet er en fordel

Personlige egenskaper
• Interesse for finans generelt og antihvitvaskingsområdet spesielt
• Stor arbeidskapasitet og trives med hektiske hverdager
• Effektiv, strukturert, nøyaktig og presis
• Gode samarbeidsegenskaper
• Pålitelig med ansvarsfølelse for eget arbeid
• Nøyaktig og presis i sitt arbeid
• Reflektert, selvstendig og i stand til å ta beslutninger

Hva kan vi tilby deg?
Vi tilbyr en svært interessant og utfordrende stilling i et verdipapirforetak i sterk vekst. Du vil få varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter. Videre vil vi gi deg store muligheter for faglig utvikling gjennom kurs og programmer. Du vil jobbe i et profesjonelt miljø med dyktige kolleger som har lang erfaring og høy kompetanse på sine felt. Konkurransedyktige betingelser og gode personalordninger. Arbeidssted vil være vårt kontor i Trondheim sentrum.

Søknad registreres her og må inkludere søknadstekst, CV, vitnemål og øvrige dokumenter.

Søknadsfrist er senest 31.01.2022
Ved spørsmål kan Kjetil Malvik kontaktes på telefon 918 11 302.

Stillingsannonse