Skip to main content

Investment Banking - Prosjektleder

I lys av høyt aktivitetsnivå og stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke laget med en prosjektleder med 3-5 års relevant erfaring. Som medarbeider i vår Investment Banking avdeling vil man få en sentral rolle i et etablert team og muligheten til å jobbe bredt med tilrettelegging av egen- og fremmedkapitalemisjoner, fusjoner og oppkjøp, samt annen rådgivning for både nordiske og internasjonale selskaper.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter kandidater med sterk personlig motivasjon, sterke analytiske egenskaper, interesse for verdipapirmarkedet, kommersiell legning, og høy etisk standard, samt relevant arbeidserfaring. Det forventes at kandidaten har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Solide akademiske resultater er en forutsetning. Stillingen krever forøvrig stor arbeidskapasitet, samt evne til å samarbeide effektivt med kollegaer.

For den rette kandidaten tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og tidlig ansvar. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo, men det må påregnes en del reisevirksomhet.

Søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes i en pdf til epost: karriere@sb1markets.no
Merkes "Investment Banking – Prosjektleder"

Ved spørsmål vennligst kontakt

Tron Østby, nestleder for Investment Banking, mobil tlf  905 12 590 
Jarand Lønne, leder for Natural Resources,  mobil tlf 979 84 961

Søknadsfrist: Snarest og senest 30. oktober, 2020.

Markets Investment Banking - Prosjekt leder