Skip to main content

Investment Banking - Energi

Investment Banking – EnergiSpareBank 1 Markets sitt Investment Banking sektorteam innen olje & gass og fornybar energi har etablert en ledende posisjon i det nordiske markedet. Teamet har vært finansiell rådgiver i en lang rekke høyt profilerte M&A-transaksjoner, senest Equinor og Lundin Petroleum sin USD 1,6 milliarders swap-avtale for aksjer, kontanter og eierandeler i Johan Sverdrup feltet i juni samt den pågående fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva – en av de største kraft¬transaksjonene i Europa i år. Videre er aktivitetsnivået for kapitalmarkedstransaksjoner høyt. Innen olje & gass har SpareBank 1 Markets de siste to årene vært med på majoriteten av high yield obligasjonsutstedelsene og samtlige emisjoner og børsnoteringer på Oslo Børs. I den raskt voksende fornybarsektoren har SpareBank 1 Markets hentet kapital til en lang rekke noterte og unoterte selskaper innen blant annet solenergi, hydrogen og vindkraft.

I lys av høyt aktivitetsnivå og stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke laget med én prosjektleder med 3-5 års relevant erfaring. Som medarbeider i vår Investment Banking avdeling vil man få en sentral rolle i et etablert team og muligheten til å jobbe bredt med tilrettelegging av egen- og fremmedkapitalemisjoner, fusjoner og oppkjøp, samt annen rådgivning for både nordiske og internasjonale selskaper.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter kandidater med sterk personlig motivasjon, sterke analytiske egenskaper, interesse for verdipapirmarkedet, kommersiell legning, og høy etisk standard, samt relevant arbeidserfaring. Det forventes at kandidaten har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Solide akademiske resultater er en forutsetning. Stillingene krever forøvrig stor arbeidskapasitet, samt evne til å samarbeide effektivt med kollegaer.

For den rette kandidaten tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og tidlig ansvar. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo, men det må påregnes en del reisevirksomhet.

Søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes i en pdf til epost: karriere@sb1markets.no.
Merkes "Investment Banking medarbeider – Energi".

Ved spørsmål kan Jarand Lønne kontaktes på telefon +47 979 84 961.

Søknadsfrist: 20. september.

Stillingsannonse IB Energi