Lars Erik Juul

Corporate Finance

T 2413 3721 M 954 40 528

SEND E-POST

Trondheim

Salg eller kjøp av selskaper

De fleste selskaper vil en eller annen gang li berørt av strukturelle endringer.  Noen ønsker å gjøre oppkjøp av andre bedrifter, andre vurderer å selge virksomheten sin.  Felles for de fleste ledere/eiere er at de har begrenset erfaring og kompetanse når det kommer til eierskifte, og da kan SpareBank 1 Markets bidra som tilrettelegger i prossessen fra start til slutt. 

Vår rolle som rådgiver og tilrettelegger skal bidra til: mpel;

 • Synliggjøre verdidriverne av virksomheten 
 • Best mulig pris eller betingelser ved transaksjonen
 • Trygghet for at prosessen blir håndtert på en profesjonell måte i forhold til bl.a. ansatte, potensielle kjøpere og andre samarbeidspartnere
 • Plasseringsevne og distribusjonsapparat i Midt-Norge.
 • Dokumentasjonsmateriell av høy kvalitet
 • Gi råd om strukturering av transaksjonen i forhold til skatt og offentlige avgifter
 • Være koordinator i salgsprosessen og dermed minimere og effektivisere den ressursbruk som oppdragsgiver må stille til rådighet
 • Opprettholde ønsket fremdrift i prosessen
 • Minimere risiko for krav fra kjøper/investorer etter avsluttet prosess

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Lars Erik Juul

Corporate Finance

T 2413 3721 M 954 40 528

SEND E-POST

Nils Herbert Berg

Megler aksjer
T 7354 2161  M 950 32 944

SEND E-POST

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner