Skip to main content

Investment Banking

SpareBank 1 Markets’ Investment Banking avdeling har 35 høyt kvalifiserte medarbeidere med lang transaksjonserfaring, som tilbyr tjenester innen fusjoner og oppkjøp, annen relatert rådgivning, samt kapitalinnhenting på både egenkapital- og gjeldssiden. Avdelingen utfører oppdrag for nordiske og internasjonale klienter.

Utvalgte gjennomførte transaksjoner mars 2021 – mars 2022

Dealer mars 2021 - mars 2022.JPG