Skip to main content

Om oss

SpareBank 1 Markets er et ledende norsk verdipapirforetak i SpareBank 1 alliansen, den nest største bankgrupperingen i Norge med over NOK 1.200 milliarder i samlede eiendeler. Vi tilbyr våre kunder høyt kvalifiserte tjenester innen aksje- og kredittanalyse, handel i aksjer og obligasjoner, og tjenester innen corporate finance inklusive innhenting av kapital i aksje- og gjeldsmarkedet, fusjoner og oppkjøp, restruktureringer og rådgivningstjenester.

SpareBank 1 Markets har 140 ansatte i Oslo, Stavanger, Trondheim og Ålesund.  Vi har en bred kundebase bestående av nasjonale og internasjonale institusjoner, store børsnoterte selskaper, små og mellomstore bedrifter og retailkunder.