Skip to main content

Om oss

SpareBank 1 Markets er et av de ledende kapitalmarkedsforetakene i Norge. Vi tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og valuta- og renteprodukter.

Vi er rundt 200 ansatte med avdelinger i Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim og Ålesund, samt tilstedeværelse i USA. Vi dekker alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte selskaper og institusjonelle investorer.

SpareBank 1 Markets er del av SpareBank 1 Alliansen, den nest største bankgrupperingen i Norge.