Skip to main content

N√łkkelinformasjonsdokument (KID/PRIIPS)

Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) gir viktig informasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter eller «PRIIPS». Hensikten med KID er å sikre at du er godt informert om produktet du vurderer å handle, før avtale inngås. Med KID kan du enkelt sammenligne PRIIPs fra flere leverandører. KID gir innsikt i forventet avkastning, kostnader og risiko forbundet med produktet.

Produsenter og distributører av PRIIPs er pålagt å stille KID dokumentet til rådighet for  ikke-profesjonelle investorer i god tid før avtale inngås. På denne siden kan du laste ned KID dokumenter for PRIIPs produsert av SpareBank 1 Markets. For PRIIPs produsert av andre og distribuert av SpareBank 1 Markets, vil KID være tilgjengelig på den aktuelle produsentens webside.

Vi anbefaler at du foretar en grundig gjennomgang av nøkkelinformasjonsdokumentet før du gjennomfører handelen.

Merk at nøkkelinformasjonsdokumentet ikke utgjør en anbefaling eller et tilbud om salg. Ta kontakt med Kaj Billdal (+47 2413 3731) for ytterligere informasjon.

Engelsk                                                          Norsk

OTC - Call Option                                      OTC (Unotert) - Kjøpsopsjon

OTC - Forward                                            OTC (unotert) - Valutaterminkontrakt

OTC - FX Swap                                            OTC (unotert) - Valutabytteavtale

OTC - Interest Rate Swap                          OTC (unotert) - Rentebytteavtale

OTC - Put Option                                        OTC (Unotert) - Salgsopsjon