Skip to main content

Market Maker

SpareBank 1 Markets er market maker i følgende aksjer: 

  • SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG)
  • SpareBank 1 Buskerud Vestfold (SBVG)
  • SpareBank 1 Nord-Norge (NONG)
  • SpareBank 1 Østlandet (SPOL)
  • Oslo Børs VPS Holding ASA (OSLO)
  • Scanship Holding (SSHIP)

Derivater: 

SpareBank 1 Markets er market maker i flere derivater. Vennligst ta kontakt for informasjon om disse.